Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A

Thiết bị thu thập chuyển đổi dữ liệu 34970A với bộ ghi dữ liệu được sử dụng để theo dõi nhiều tín hiệu (nhiệt độ, điện áp, v.v.) trong thời gian dài để xác định các bất thường. Các ứng dụng ví dụ bao gồm giám sát buồng môi trường, kiểm tra thành phần, thử nghiệm để bàn, quy trình xử lý sự cố và lập hồ sơ nhiệt độ.

Ta có thể thử nghiệm sản phẩm bằng cách đo nhiệt độ của môi trường:
Bước 1: Khởi động thiết bị bằng cách nhấn phím ON rồi khi thiết bị hiển thị RS - 232.
Bước 2: Lựa chọn kênh đo và lựa chọn chế độ "TEMPERATURE" để đo nhiệt độ.
Bước 3: Nhiệt độ môi trường sẽ được máy đo và hiển thị (môi trường test ở đây là trong phòng thí nghiệm).
Trên đây là kết quả hiển thị nhiệt độ môi trường trong phòng thí nghiệm là 25.759°C.


Để hiểu rõ hơn về Agilent 34970A các bạn có thể tham khảo video phía dưới:


Liên lạc ngay với chúng tôi, tôi sẽ được tư vấn:
Email: service@pcn.com.vn
ĐT: +84327275587 / +84983367835