HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TẠI NAM PHI

Các quy định nhập khẩu của Nam Phi yêu cầu thử nghiệm Thiết bị viễn thông đối với hầu hết các sản phẩm điện tử.
Việc thử nghiệm và chứng nhận dưới sự giám sát của Cơ quan Truyền thông Độc lập Nam Phi (ICASA). Giấy chứng nhận hợp quy sẽ chỉ được cấp cho công ty đã đăng ký hoạt động ở Nam Phi.

Bên cạnh là nhãn hợp quy cho sản phẩm Thiết bị viễn thông.
 Trên nhãn gồm có các thông tin:
- Logo của ICASA
- Số Đăng ký TA do ICASA cấp: TA XXXX-YYYY
TA là viết tắt của “ Type Approval ”

 Quy trình thực hiện chứng nhận và các tài liệu yêu cầu:

Các tài liệu yêu cầu:
1. Báo cáo thử nghiệm RF.
2. Báo cáo thử nghiệm EMC.
3. Báo cáo thử nghiệm An toàn.
4. Hướng dẫn sử dụng.
5. Sơ đồ khối (sơ đồ bố trí PCB)
Báo cáo thử nghiệm chỉ được chấp nhận khi được cấp bởi ATL - Cơ quan hoặc Phòng thí nghiệm được công nhận tại Nam Phi.

 Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện và chứng nhận Thiết bị viễn thông tại Nam Phi, các bạn có thể xem video ở bên dưới: