HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TẠI NAM PHI

Tùy thuộc vào loại sản phẩm, hầu hết các thiết bị, máy móc vào thị trường Nam Phi phải đáp ứng các yêu cầu liên quan từ các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ở Nam Phi.
Chứng nhận sản phẩm cho thiết bị điện và điện tử được chia thành 4 lĩnh vực: Chứng nhận An toàn, EMC, Hiệu suất năng lượng và thiết bị viễn thông.

Chứng nhận An toàn và Hiệu suất năng lượng thuộc sự quản lý của NRCS - Cơ quan quản lý quốc gia về thông số kỹ thuật bắt buộc và xin Giấy ủy quyền LoA trước khi Lô hàng đến Hải quan Nam Phi.
Ngoài ra các sản phẩm phải tuân thủ chứng nhận của SABS - Cục tiêu chuẩn Nam Phi để đáp ứng các yêu cầu của EMC.
Các sản phẩm viễn thông và không dây yêu cầu chứng nhận bắt buộc của ICASA - Cơ quan Truyền thông Độc lập Nam Phi.

Dưới đây là sơ đồ về Hệ thống chứng nhận tại Nam Phi: