HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TẠI BRAZIL

Brazil là một nền kinh tế lớn ở khu vực Mỹ Latinh. Hầu hết các sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này thì phải đáp ứng các yêu cầu liên quan của các cơ quan có thẩm quyền khác nhau quy định.

Tại Brazil có 4 cơ quan quản lý chính về thử nghiệm và chứng nhận thiết bị điện - điện tử:
INMETRO (Viện Đo lường, Tiêu chuẩn và Chất lượng Công nghiệp Quốc gia): quản lý và giám sát về chứng nhận An toàn và Hiệu suất năng lượng.
ANVISA (Cơ quan quản lý Y tế Quốc Gia Brazil): cơ quan quản lý và giám sát về thiết bị y tế.
ANATEL (Cơ quan Viễn thông Quốc gia ): cơ quan quản lý và giám sát đối với thiết bi viễn thông - tần số vô tuyến và EMC.
IBAMA (Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Tái tạo Brazil): cơ quan quy định và quản lý các vấn đề về môi trường như Tiếng ồn.
Đặc biệt là dấu hợp quy INMETRO dành cho hầu hết các sản phẩm và các tổ chức chứng nhận phải được INMETRO công nhận.
Thử nghiệm sản phẩm phải được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được chấp nhận tại Brazil.