HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN REACH TRÊN TOÀN CẦU

Reach viết tắt của từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất.
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2007, Luật REACH quy định các nhà sản xuất và nhập khẩu phải đăng ký tất cả các chất mà họ sản xuất và/hay nhập khẩu vào châu Âu với số lượng ≥ 01 tấn/loại/năm tại Cơ quan quản lý hóa chất Châu Âu (ECHA) có trụ sở đặt tại Helsinki, Phần Lan.

 Các chất có nguy cơ cao (SVHC)
Việc sử dụng các chất có nguy cơ cao (SVHC) cho các mục đích cụ thể, dù với liều lượng lớn hay nhỏ, đều phải được cấp phép. SVHC bao gồm các chất được phân loại thành:
- CMR (Chất gây ung thư, gây đột biến hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản)
- PBT (Chất khó phân hủy, tích tụ sinh học)
- vPvBs (Chất rất khó phân hủy và tích tụ sinh học rất cao)
- Các chất được xác định dựa trên bằng chứng khoa học là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người hoặc môi trường và tương đương với PBT hoặc vPvB.

 Danh mục sản phẩm áp dụng:
Theo Quy định này, danh mục bắt buộc khai báo bao gồm tất cả các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp liên quan đến tiêu dùng như hóa chất, nhuộm, in, vải sợi, may mặc, giày dép, đồ chơi, đồ điện tử, vật dụng trong nhà, đồ gỗ, mỹ phẩm, chất thơm trong nến, sơn...

 Để hiểu rõ hơn về Hệ thống chứng nhận REACH trên toàn cầu, các bạn có thể xem video ở bên dưới: PCN VIỆT NAM
Chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Thử nghiệm, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy và hiện tại đang cung cấp dịch vụ cho những Công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới.
Chúng tôi luôn cam kết cung cấp các dịch vụ chính xác và đầy đủ các loại chứng nhận khác nhau mà doanh nghiệp cần có cho cùng một loại sản phẩm.
Liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn!