HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN AN TOÀN TẠI NAM PHI

Đối với chứng nhận An toàn và Hiệu suất năng lượng, các nhà Sản xuất và nhà nhập khẩu phải đăng ký cùng một thời gian và dưới sự quản lý của NRCS - Cơ quan quản lý quốc gia về thông số kỹ thuật bắt buộc.
Các báo cáo thử nghiệm sản phẩm được chấp nhận từ các phòng thử nghiệm của cơ quan công nhận quốc gia trực thuộc Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC) và / hoặc là thành viên Chương trình CB của IECEE.
Bên cạnh là nhãn chứng nhận An toàn cho các sản phẩm.

 Danh mục sản phẩm áp dụng:
- Ô tô: linh kiện xe, lốp xe, v.v.
- CMM (Hóa chất, hàng hóa và vật liệu): thiết bị bảo hộ cá nhân, các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, v.v.
- Kỹ thuật điện: thiết bị điện & điện tử, v.v.
- Thực phẩm và các ngành liên quan
- Thương mại và đo lường pháp lý

 Quy trình thực hiện chứng nhận An toàn tại Nam Phi:


 Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện và chứng nhận An toàn tại Nam Phi, các bạn có thể xem video ở bên dưới: